«اخلاق و اصول حرفه ای، اعتبار کار ماست»

رزوه درجا

رزوه و کوپلر در شرکت پرت لس و اجرای رزوه درجا

رزوه درجا

گاهی ممکن است به دلیل خطاهای در حین ساخت، میلگرد انتظار بیرون زده از آرماتور رزوه نشده باشد و یا طول لازم برای اجرای اورلپ (وصله پوششی) را نداشته باشد. در این شرایط یکی از راه حل این مشکل استفاده از رزوه درجا می باشد که استفاده از آن در شرایطی توصیه می‌گردد که طول بیرون زدگی برای اجرای کوپلر پرسی مناسب نباشد.

 برای اجرای رزوه درجا معمولا طول بیرون زدگی کوتاه می باشد اما باید به طریقی بتوان حداقل چهار سانتی متر طول بیرون زدگی را برای میلگرد تامین کرد.

مجموعه پرت لس دستگاه مخصوصی برای اجرای این روش طراحی و تولید گردیده است که سر میلگرد بیرون زده از بتن را رزوه می کند. کلگی دستگاه به گونه ای طراحی شده که فضای پیرامونی زیادی را در اطراف میلگرد اشغال نکرده که تراکم میلگرد ها هم مانع اجرای رزوه درجا نخواهد شد.

مقاومت این اتصال همواره بزرگتر و مساوی (مقاومت تسلیم میلگرد)*1.25 بوده که صلاحیت استفاده از این روش را در حالت تیپ یک اتصال مکانیکی تضمین می کند.

برای اطلاع از قیمت این روش با ما تماس بگیرید.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.