«اخلاق و اصول حرفه ای، اعتبار کار ماست»

نتایج آزمون کلی برای کوپلر ۲۲ توسط آزمایشگاه مرجع استاندارد

نمونه گیری و ارسال به آزمایشگاه مرجع استاندارد به صورت ادواری انجام می شود که نتیجه‌ی آزمون 16 تیر سال 1403 را می‌توانید در زیر مشاهده فرمایید.‌

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.