«اخلاق و اصول حرفه ای، اعتبار کار ماست»

ساختار سازمانی و معرفی اعضا

ساختار سازمانی

ساختار سازمانی شرکت پرت لس

اعضای هیئت مدیره

عکس از مدیر عامل شرکت پرت لس
محسن موحدیان عطار مدیر عامل
عکس از مدیر مالی شرکت پرت لس
شیلا زمانی مدیر مالی و عضو هیئت مدیره
عکس از رییس هیئت مدیره پرت لس
محمد تقی حکیم پناه رئیس هیئت مدیره

اگر می خواهید بیشتر درباره ی ما بدانید می توانید نگاهی به تاریخچه ما و تاییدیه‌ها و گواهینامه‌ها و پروژه های ما بیاندازید.