به وبسایت شرکت پرت لاله سازه (پرتلس) خوش آمدید.

کد محصول: م 638676800
برای تشخیص اصالت استاندارد کالا، کد محصول را به شماره 10001517 پیامک کنید.

لیست برخی از پروژه هاي انجام شده توسط شرکت پرت لس

ردیفنام پروژهنام شرکت (کارفرما)
1کتابخانه مجلسگوپله
2توسعه بیمارستان شریعتیآباد راهان
3پالایشگاه آبادانپیمانکاري عمومی ایران IGC
4متروي زینبیه اصفهاننصیر عمران آریا
5متروي مهدیه اصفهانآب و خاك
6رادیوداروي امیرآبادپایا سازه
7اتوبان شمالی کرجآذران
8معدن مس در کرمانمؤسسه امین وابسته به خاتم االنبیاء
9خانه شهر در میدان امام خمینی تهرانابنیه فنی تهران
10مرهم داروي دماوندگنو
11گلزار در خیابان شریعتی تهرانفن آوري موج خاور
12ساختمان مرکزي منطقه آزاد صنعتی چابهارفضا پوشان کرمان
13خط انتقال گاز عسلویهریتون
14هایپر مارلیک مالردیاسر
15ساخت سازمان بازرسی قزوینکتیبه البرز
16کتابخانه دانشگاه پزشکی قزویناندیشه عمران سبالن
17استفاده درچند پروژهمدیریت پیمان سازه
18خیابان فرشتهشخصی سازي
19ولنجکشخصی سازي
20زعفرانیهشخصی سازي
21منازل صنف نانوایان قزوینصنفی

 

 

 

 

گواهی مالیات بر ارزش افزوده