مقایسه اقتصادی اورلپ با اتصال مکانیکی (رزوه و کوپلر) بر اساس قیمت روز

مقایسه اقتصادی اورلپ با اتصال مکانیکی  (رزوه و کوپلر) بر اساس قیمت روز

مقایسه اقتصادی اورلپ با اتصال مکانیکی (رزوه و کوپلر)

 


سایز میلگرد وزن واحد
طول
طول اورلپ
(متر)
وزن اورلپ هزینه آرماتور
بازای هر اورلپ
بهای هر کوپلر هزینه تولید
هر رزوه
هزینه تولید هر
2 رزوه
هزینه هر اتصال
مکانیکی
مقدار صرفه
جویی بازای هر
اورلپ
درصد
صرفه جویی
16 1.58 0.88 1.39 253,092 207,000 52,000 104,000 311,000 57,908- 23-
18 2.00 0.99 1.98 360,360 240,000 57,000 114,000 354,000 6,360 2
20 2.47 1.1 2.72 494,321 260,000 62,000 124,000 384,000 110,321 22
22 2.99 1.21 3.62 657,941 325,000 66,000 132,000 457,000 200,941 31
25 3.86 1.38 5.30 965,471 450,000 73,000 146,000 596,000 369,471 38
28 4.84 1.54 7.45 1,356,417 550,000 78,000 156,000 706,000 650,417 48
32 6.32 1.76 11.12 2,024,739 750,000 84,000 168,000 918,000 1,106,739 55
36 8.00 1.98 15.84 2,882,880 1,020,000 91,000 182,000 1,202,000 1,680,880 58
40 9.88 2.2 21.73 3,954,568 1,200,000 110,000 220,000 1,420,000 2,534,568 64

پیش فرض های جدول:
در این جدول واحد بها ریال، وزن کیلوگرم و طول متر می باشد.
ضریب اورلپ 55 برابر قطر آرماتور در نظر گرفته شده است.

قیمت هر کیلوگرم آرماتور 182,000 ریال و مبنای محاسبه بهای تمام شده رزوه و کوپلر لیست قیمت روز شرکت پرت لس می باشد.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.