مقایسه هزینه اورلپ با اتصال مکانیکی (رزوه و کوپلر) بر اساس قیمت روز

مقایسه هزینه اورلپ با اتصال مکانیکی  (رزوه و کوپلر) بر اساس قیمت روز

جدول 1 – مقایسه هزینه ای اورلپ با اتصال مکانیکی (رزوه و کوپلر)


سایز میلگردوزن واحد
طول
طول اورلپ
(متر)
وزن اورلپهزینه آرماتور
بازای هر اورلپ
بهای هر کوپلرهزینه تولید
هر رزوه
هزینه تولید هر
2 رزوه
هزینه هر اتصال
مکانیکی
مقدار صرفه
جویی بازای هر
اورلپ
درصد
صرفه جویی
161.080.881.39222,499132,00035,00070,000202,00020,4999
182.000.991.98316,800166,00039,00078,000244,00072,80023
202.481.12.72434,568194,00042,00084,000278,000156,56836
222.991.213.62578,410254,00045,00090,000344,000234,41041
253.861.385.30848,765325,00050,000100,000425,000423,76550
284.841.547.451,192,454420,00053,000106,000526,000666,45456
326.321.7611.121,779,990570,00055,000110,000680,0001,099,99062
368.001.9815.842,534,400682,00062,000124,000806,0001,728,40068
409.882.221.733,476,543880,00075,000150,0001,030,0002,446,54370

پیش فرض های جدول:
در این جدول واحد بها ریال، وزن کیلوگرم و طول متر می باشد.
ضریب اورلپ 55 برابر قطر آرماتور در نظر گرفته شده است.

قیمت هر کیلوگرم آرماتور / 160/000 ریال و مبنای محاسبه بهای تمام شده رزوه و کوپلر لیست مرداد ماه شرکت پرت لس می باشد.

دریافت مستندات

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.