به وبسایت شرکت پرت لاله سازه (پرتلس) خوش آمدید.

کد محصول: م 638676800
برای تشخیص اصالت استاندارد کالا، کد محصول را به شماره 10001517 پیامک کنید.

لیست بروز قیمت کوپلر استاندارد میلگرد و خدمات رزوه

لیست بروز قیمت کوپلر استاندارد میلگرد و خدمات رزوه

لیست قیمت ماشین آلات، قطعات، لوازم یدکی، کوپلر و خدمات رزوه شرکت پرت لس در فروردین 1402
شرح کلی شـــــرح واحد قیمت  نهایی(ریال)
کاتر پنیری ماشین برش پنیری میلگرد  عدد                                850,000,000
تیغه دستگاه برش  جفت                                  40,000,000
آچار کوپلر آچار سفت کردن کوپلر تا سایز 25  عدد                                  12,000,000
آچار سفت کردن کوپلر تا سایز 40  عدد                                  16,000,000
رزوه زن معمولی دستگاه  رولینگ 5.5 کیلووات سایز 16-40 و طول رزوه 10 سانتیمتر  عدد                             1,000,000,000
دستگاه  رولینگ 7.5 کیلووات سایز 16-40 و طول رزوه 10 سانتیمتر  عدد                             1,050,000,000
دستگاه رولینگ 4 کیلو وات سایز 16-32 و طول رزوه 20 سانتیمتر عدد                             1,450,000,000
دستگاه رولینگ 5.5 کیلو وات سایز 16-40 و طول رزوه 20 سانتیمتر  عدد                             1,630,000,000
دستگاه رولینگ 7.5 کیلو وات سایز 16-40 و طول رزوه 20 سانتیمتر  عدد                             1,700,000,000
قطعات رزوه زن مستقیم غلتک سایز 18-16  ست                                  28,500,000
غلتک سایز 22-20  ست                                  32,000,000
 غلتک سایز40-25  ست                                  34,000,000
هلدر دستگاه دایرکت  ست                                200,000,000
واشر هلدر  عدد                                     3,000,000
شافت هلدر  عدد                                     3,000,000
رولیک پایه جهت میز کار رزوه  ست                                     3,000,000
نوع کوپلر  D نوع  P نوع
کوپلر کوپلر میانی سایز 16  عدد            240,000            240,000
کوپلر میانی و  سایز 18  عدد            270,000            270,000
کوپلر میانی سایز 20  عدد            305,000            295,000
کوپلر میانی  سایز 22  عدد            385,000            365,000
کوپلر میانی سایز 25  عدد            510,000            450,000
کوپلر میانی سایز 28  عدد            620,000            580,000
کوپلر میانی سایز 32  عدد            830,000            750,000
کوپلر میانی  سایز 36  عدد        1,100,000        1,000,000
کوپلر میانی  سایز 40  عدد        1,400,000        1,300,000
کوپلر تبدیل15%  از سایز بزرگتر بیشتر، کوپلر انتهایی معادل کوپلر میانی و مهره 90 درصد قیمت کوپلر میانی  عدد  X  X

 

ردیف شرح کلی سایز طول رزوه (mm) قیمت کل (ریال)
1 رزوه 16 18            66,000
2 18 20            72,000
3 20 23            79,000
4 22 25            84,000
5 25 28            95,000
6 28 31          102,000
7 32 35          109,000
8 36 40          120,000
9 40 45          140,000
توضیحات: (در صورت رزوه زنی در محل کارگاه شرکت پرت لس)
-1 میلگرد ارسالی امکان تخلیه با لیفتراک داشته باشد و هر بندیل حداکثر 2.0 تن باشد.
-2 هزینه تخلیه  و بارگیری بعهده کارفرما می باشد.
-3 به آرماتورهای یک سررزوه  10% افزایش هزینه رزوه تعلق می گیرد
-4 به آرماتورهای بیش از 5 متر  15% افزایش هزینه رزوه تعلق می گیرد
-5 به آرماتورهای گرید A4 به مقدار 45 %  افزایش هزینه رزوه تعلق می گیرد

 

رزوه و کوپلر میلگرد و مزایای این اتصال دهنده ها نسبت به اتصالات لپ دار

 •  به عنوان یک واحد جدایی ناپذیر عمل می کنند.
 • تراکم فولاد را به حداقل می رساند، به ویژه هنگام استفاده از میله با قطر بزرگ
 • باعث کاهش تناژ میله در نتیجه کاهش وزن کلی می شود
 •  تداوم  هرچه بهتر ساخت و ساز
 • بهبود سرعت ساخت و ساز

 انواع رزوه و کوپلرمیلگردشرکت پرت لس

جنس از آلیاژ فولادی سیکا 45 بوده و تلورانس آنها توسط گیج های مربوطه تحت کنترل کیفیت قرار می گیرد و در سایزهای مختلف قابل عرضه می باشد و بر روی تمامی آنها کدی درج شده است که نوع رزوه و کوپلر میلگرد و کاربرد آنرا مشخص می کند.

 کوپلر معمولی

 

این کوپلر ها در پروژه هایی که از سیستم رزوه زنی معمولی (آج برداری و رزوه) استفاده می گردد قابل کاربرد می باشد.

لیست بروز قیمت کوپلر استاندارد میلگرد و خدمات رزوه
لیست بروز قیمت کوپلر استاندارد میلگرد و خدمات رزوه

رزوه و کوپلر مستقیم 

این کوپلر ها در پروژه هایی که از سیستم رزوه زنی مستقیم (رزوه زنی بدون آج برداری) استفاده می گردد قابل کاربرد می باشد.

لیست بروز قیمت کوپلر استاندارد میلگرد و خدمات رزوه

 کوپلر تبدیل

این کوپلر ها در هر دو نوع کوپلر معمولی و مستقیم وجود دارد و زمانیکه در مقطع قطعه سازه ای تغییر سایز آرماتور ایجاد می شود از این نوع کوپلر استفاده می گردد.

 کوپلر انتهایی

این کوپلر ها در انتهای قطعات سازه ای بجای خم انتهایی آرماتور بکار برده می شوند.

لیست بروز قیمت کوپلر استاندارد میلگرد و خدمات رزوه
لیست بروز قیمت کوپلر استاندارد میلگرد و خدمات رزوه

کوپلر مهره ای در سایزهای مختلف 

این مهره ها در سازه هایی که انتقال حداکثری نیروی کششی آرماتور به صفحات لازم باشد نظیر بولت ها، نیلینگ و نظیر آن مورد استفاده قرار می گیرند.

لیست بروز قیمت کوپلر استاندارد میلگرد و خدمات رزوه
لیست بروز قیمت کوپلر استاندارد میلگرد و خدمات رزوه

 

الزامات فنی اتصالات

مکانیکی رزوه و کوپلر میلگرد  شرکت پرت لس

 

طبق آیین نامه بتن ایران بند 18-1-7-4  وصله مکانیکی میلگردها باید در  کشش و فشار دارای مقاومت حداقل برابر 1.25Ab.Fy باشد که Ab  مساحت سطح مقطع ارماتور و Fy  تنش در نقطه تسلیم آرماتور می باشد. با رعایت الزامات زیر وصله مکانیکی با مقاومت بیشتر از مقاومت استاندارد میلگرد پایه ایجاد می شود که بسیار بیشتر از حداقل مورد نیاز آیین نامه بتن ایران می باشد و این نوع اتصال مکانیکی قابل مقایسه با اتصال مکانیکی تیپ II آیین نامه ACI318 می باشد.

انجام آزمایش کشش بر روی اتصال مکانیکی  منطبق بر استاندارد ISO 15835-2 باشد.

 • محاسبه پارامترهای رزوه ارماتور و کوپلر منطبق بر استاندارد ASME B1.13M   بوده و بر مبنای آن گیج های برو و نرو که تلورانس ابعادی رزوه و کوپلر میلگرد را کنترل می کند ساخته و مورد استفاده قرار می گیرند.
 • جنس کوپلر از فولاد کربنیCK45 بوده و بروش ماشین کاری بدون هیچگونه عملیات اضافی از قبیل عملیات حرارتی تولید می گردد و پارامترهای آن منطبق بر رزوه تولیدی بوده که تلورانس ابعادی دندانه های کوپلر از هر دو جهت کوپلر  با گیج های برو و نرو تست کنترل کیفی می گردد.
 • گام دندانه برای سایز 16،18، 20، 22 مقدار 2.5 میلی متر و سایز 25، 28، 32، 36 و 40 مقدار 3 میلی متر انتخاب می شود.
 • در تولید رزوه جهت اتصالات مکانیکی، بایستی از روش رولینگ استفاده شود و بهیچوجه نبایستی از روش براده برداری استفاده کرد و گرنه سطح مقطع در نقطه اتصال کم شده و رسیدن به مقاومت مناسب قابل تضمین نخواهد بود و رولینگ مورد استفاده بایستی متناسب با سایز میلگرد باشد. جهت رسیدن به حداکثر عملکرد اتصال مکانیکی استفاده از روش رولینگ بدون آج برداری توصیه می شود.
 • قطع سر میلگردها جهت رزوه بایستی بصورت برش پنیری باشد و استفاده از دستگاههایی که باعث دفرمه شدن مقطع آرماتور می شوند مجاز نمی باشد.
 • اپراتور دستگاه رزوه زن بایستی در هر 10 رزوه تولیدی حداقل یک رزوه را با گیج های برو و نرو مورد بازرسی قرار دهد و در صورت نیاز نسبت به تنظیم مجدد قطعات دستگاه رزوه زن اقدام نماید.
 • در تست رزوه و کوپلر میلگرد A3 حداکثر بسته شده گیج نرو بر روی رزوه 2 دور می باشد و هرچه میلگرد سخت تر شود کاهش تعداد دور بسته شدن گیج نرو تضمین کننده مقاومت بیشتر اتصال مکانیکی می باشد. گیج برو نیز بایستی بطور کامل و یا حداقل تا 2 رزوه آخر بسته شود.
 • حداقل طول رزوه آرماتور که بایستی با رزوه های داخل کوپلر درگیر شود بسته به سایز آرماتور متفاوت بوده و در جدول 1 بیان شده است و طول رزوه نبایستی از نصف طول کوپلر بیشتر باشد.

جدول 1) حداقل طول رزوه و کوپلر میلگرد بر حسب سایز

                      سایز آرماتور 16 18 20 22 25 28 32 36 40
حداقل طول رزوه   (بر حسب میلیمتر) 18 20 23 25 28 31 35 40 44
حداکثر طول رزوه (نصف طول کوپلر)  (بر حسب میلیمتر) 20 22 25 27 30 33 38 42 47
 • در صورتیکه از روش آج برداری و رولینگ استفاده شود بایستی کوپلر با تمامی رزوه های روی آرماتور درگیر شود و در صورتیکه از روش مستقیم رولینگ (بدون آج برداری) استفاده شود این مورد ضروری نیست ولی در هر صورت حداقل طول رزوه بایستی منطبق بر جدول 1 باشد.
 • در حین نصب اتصال مکانیکی نیازی به ابزار اندازگیری گشتاور وجود ندارد و اپراتور بایستی با ابزار مناسب ، کوپلر را بطور کامل بر روی رزوه سفت و محکم نماید تا عملکرد وصله مکانیکی ماکزیمم شود.
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.