رزوه و کوپلر میلگرد و 5 دلیل استفاده از آن در اتصالات مکانیکی

رزوه و کوپلر میلگرد و 5 دلیل استفاده از آن در اتصالات مکانیکی

رزوه و کوپلر میلگرد و مزایای این اتصال دهنده ها نسبت به اتصالات لپ دار

 •  به عنوان یک واحد جدایی ناپذیر عمل می کنند.

 • تراکم فولاد را به حداقل می رساند، به ویژه هنگام استفاده از میله با قطر بزرگ

 • باعث کاهش تناژ میله در نتیجه کاهش وزن کلی می شود

 •  تداوم  هرچه بهتر ساخت و ساز

 • بهبود سرعت ساخت و ساز

 

 انواع رزوه و کوپلرمیلگردشرکت پرت لس

جنس از آلیاژ فولادی سیکا 45 بوده و تلورانس آنها توسط گیج های مربوطه تحت کنترل کیفیت قرار می گیرد و در سایزهای مختلف قابل عرضه می باشد و بر روی تمامی آنها کدی درج شده است که نوع رزوه و کوپلر میلگرد و کاربرد آنرا مشخص می کند.

 کوپلر معمولی

 

 

این کوپلر ها در پروژه هایی که از سیستم رزوه زنی معمولی (آج برداری و رزوه) استفاده می گردد قابل کاربرد می باشد.

رزوه و کوپلر معمولی
رزوه و کوپلر معمولی

 

 

رزوه و کوپلر مستقیم 

این کوپلر ها در پروژه هایی که از سیستم رزوه زنی مستقیم (رزوه زنی بدون آج برداری) استفاده می گردد قابل کاربرد می باشد.

رزوه و کوپلرمیلگرد از نوع مستقیم
رزوه و کوپلرمیلگرد از نوع مستقیم

 

 

 کوپلر تبدیل

این کوپلر ها در هر دو نوع کوپلر معمولی و مستقیم وجود دارد و زمانیکه در مقطع قطعه سازه ای تغییر سایز آرماتور ایجاد می شود از این نوع کوپلر استفاده می گردد.

 کوپلر انتهایی

این کوپلر ها در انتهای قطعات سازه ای بجای خم انتهایی آرماتور بکار برده می شوند.

رزوه و کوپلرمیلگرد از نوع انتهایی
رزوه و کوپلرمیلگرد از نوع انتهایی

 

 

کوپلر مهره ای در سایزهای مختلف 

این مهره ها در سازه هایی که انتقال حداکثری نیروی کششی آرماتور به صفحات لازم باشد نظیر بولت ها، نیلینگ و نظیر آن مورد استفاده قرار می گیرند.

رزوه و کوپلرمیلگرد از نوع مهره ای
رزوه و کوپلرمیلگرد از نوع مهره ای

 

 

 

الزامات فنی اتصالات

مکانیکی رزوه و کوپلر میلگرد  شرکت پرت لس

 

طبق آیین نامه بتن ایران بند 18-1-7-4  وصله مکانیکی میلگردها باید در  کشش و فشار دارای مقاومت حداقل برابر 1.25Ab.Fy باشد که Ab  مساحت سطح مقطع ارماتور و Fy  تنش در نقطه تسلیم آرماتور می باشد. با رعایت الزامات زیر وصله مکانیکی با مقاومت بیشتر از مقاومت استاندارد میلگرد پایه ایجاد می شود که بسیار بیشتر از حداقل مورد نیاز آیین نامه بتن ایران می باشد و این نوع اتصال مکانیکی قابل مقایسه با اتصال مکانیکی تیپ II آیین نامه ACI318 می باشد.

انجام آزمایش کشش بر روی اتصال مکانیکی  منطبق بر استاندارد ISO 15835-2 باشد.

 • محاسبه پارامترهای رزوه ارماتور و کوپلر منطبق بر استاندارد ASME B1.13M   بوده و بر مبنای آن گیج های برو و نرو که تلورانس ابعادی رزوه و کوپلر میلگرد را کنترل می کند ساخته و مورد استفاده قرار می گیرند.

 • جنس کوپلر از فولاد کربنیCK45 بوده و بروش ماشین کاری بدون هیچگونه عملیات اضافی از قبیل عملیات حرارتی تولید می گردد و پارامترهای آن منطبق بر رزوه تولیدی بوده که تلورانس ابعادی دندانه های کوپلر از هر دو جهت کوپلر  با گیج های برو و نرو تست کنترل کیفی می گردد.

 • گام دندانه برای سایز 16،18، 20، 22 مقدار 2.5 میلی متر و سایز 25، 28، 32، 36 و 40 مقدار 3 میلی متر انتخاب می شود.

 • در تولید رزوه جهت اتصالات مکانیکی، بایستی از روش رولینگ استفاده شود و بهیچوجه نبایستی از روش براده برداری استفاده کرد و گرنه سطح مقطع در نقطه اتصال کم شده و رسیدن به مقاومت مناسب قابل تضمین نخواهد بود و رولینگ مورد استفاده بایستی متناسب با سایز میلگرد باشد. جهت رسیدن به حداکثر عملکرد اتصال مکانیکی استفاده از روش رولینگ بدون آج برداری توصیه می شود.

 • قطع سر میلگردها جهت رزوه بایستی بصورت برش پنیری باشد و استفاده از دستگاههایی که باعث دفرمه شدن مقطع آرماتور می شوند مجاز نمی باشد.

 • اپراتور دستگاه رزوه زن بایستی در هر 10 رزوه تولیدی حداقل یک رزوه را با گیج های برو و نرو مورد بازرسی قرار دهد و در صورت نیاز نسبت به تنظیم مجدد قطعات دستگاه رزوه زن اقدام نماید.

 • در تست رزوه و کوپلر میلگرد A3 حداکثر بسته شده گیج نرو بر روی رزوه 2 دور می باشد و هرچه میلگرد سخت تر شود کاهش تعداد دور بسته شدن گیج نرو تضمین کننده مقاومت بیشتر اتصال مکانیکی می باشد. گیج برو نیز بایستی بطور کامل و یا حداقل تا 2 رزوه آخر بسته شود.

 • حداقل طول رزوه آرماتور که بایستی با رزوه های داخل کوپلر درگیر شود بسته به سایز آرماتور متفاوت بوده و در جدول 1 بیان شده است و طول رزوه نبایستی از نصف طول کوپلر بیشتر باشد.

جدول 1) حداقل طول رزوه و کوپلر میلگرد بر حسب سایز

                      سایز آرماتور

16

18

20

22

25

28

32

36

40

حداقل طول رزوه   (بر حسب میلیمتر)

18

20

23

25

28

31

35

40

44

حداکثر طول رزوه (نصف طول کوپلر)  (بر حسب میلیمتر)

20

22

25

27

30

33

38

42

47

 • در صورتیکه از روش آج برداری و رولینگ استفاده شود بایستی کوپلر با تمامی رزوه های روی آرماتور درگیر شود و در صورتیکه از روش مستقیم رولینگ (بدون آج برداری) استفاده شود این مورد ضروری نیست ولی در هر صورت حداقل طول رزوه بایستی منطبق بر جدول 1 باشد.

 • در حین نصب اتصال مکانیکی نیازی به ابزار اندازگیری گشتاور وجود ندارد و اپراتور بایستی با ابزار مناسب ، کوپلر را بطور کامل بر روی رزوه سفت و محکم نماید تا عملکرد وصله مکانیکی ماکزیمم شود.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.